ENTRONIK

Tööstusautomaatika lahendused

MEIE VISIOON

Pakkuda terviklahendust elektri ja automaatikalahenduse projekteerimisest visualiseerimiseni

01/ Projekteerimine

Iga eduka automaatikalahenduse taga on projekt, mis on koostatud oma ala asjatundjate poolt. Parimad projektlahendusted tagab koostöö teiste eriosade projekteeriatega arvestades kliendi soove ja vajadusi. Pakume elektri ja automaatikalahendusi tööstustele.

03/ Programmeerimine

Protsesside juhtimiseks ja automatiseerimiseks on laialt kasutusel erinevad programmeeritavad loogikakontrollerid (PLC) ja operaatorpaneelid (HMI). Valime sobivad seadmed vastavalt kliendi vajadustele ja pakume seadmete programmeerimis-ja seadistamisteenust.

02/ Ehitamine

Omame pikaajalist kogemust elektri- ja automaatikakilpide koostamisel. Kilbi komponentidena (kaitselülitid, sagedusmuundurid, kontrollerid, operaatorpaneelid jne) kasutame põhiliselt Schneider Electric toodangut. Pakume objekti elektritöid ja kilbi koostet.

04/ Kaugjälgimissüsteem (SCADA)

Kaugjälgimissüsteem (SCADA) annab visuaalse ülevaate süsteemi olukorrast ja ajaloost. Süsteem võimaldab vähendada riketest tingitud süsteemiseisakuid, saades koheselt teate rikke olemusest, mis võimaldab personalil kiirelt ja adekvaatselt reageerida. Pakume kaugjälgimisüsteemi ehitamist ja objektide sidumist Vijeo Citect (Citect SCADA) ja Ignition tarkvara baasil.