Elektri ja automaatika

Terviklahendused

Projekteerimisest visualiseerimiseni

projekteerimisest visualiseerimiseni

Suudame pakkuda terviklahendust, elektri- ja automaatikalahenduste projekteerimisest visualiseerimiseni. 

Meil on neli peamist suunda

Elektri- ja automaatikalahenduste
projekteerimine ja ehitamine

Iga eduka automaatikalahenduse taga on projekt, mis on koostatud oma ala asjatundjate poolt. Parimad projektilahendused tagab koostöö teiste eriosade projekteerijatega arvestades kliendi soove ja vajadusi. Projekteerime ja ehitame elektri ja automaatikalahendusi tööstustele.

Elektri- ja automaatikakilpide
projekteerimine ja ehitamine

Omame pikaajalist kogemust elektri- ja automaatikakilpide koostamisel. Kilbi komponentidena (kaitselülitid, sagedusmuundurid, kontrollerid, operaatorpaneelid jne) kasutame põhiliselt Schneider Electric toodangut. 

Loogikakontrollerite (PLC) ja operaatorpaneelide (HMI) programmeerimine

Protsesside juhtimiseks ja automatiseerimiseks on laialt kasutusel erinevad programmeeritavad loogikakontrollerid (PLC) ja operaatorpaneelid (HMI). Valime sobivad seadmed vastavalt kliendi vajadustele ja pakume seadmete programmeerimis-ja seadistamisteenust.

Kaugjälgimissüsteemide
(SCADA) ehitamine

Pakume kaugjälgimisüsteemi ehitamist ja objektide sidumist Vijeo Citect (Citect SCADA) ja Ignition tarkvara baasil, mis annab visuaalse ülevaate süsteemi olukorrast ja ajaloost mistõttu võimaldab see vähendada riketest tingitud süsteemiseisakuid, saades koheselt teate rikke olemusest.

3 põhjust miks valida meid

Meil on professionaalidest
koosnev meeskond

Meie põhiline eelis konkurentide ees ongi meie inimesed, kes on vähemalt 10a kogemusega oma ala spetsialistid paigalduselektrikust programmeerijani.

Teeme sinu projekti
algusest lõpuni ise valmis

Oleme võimelised vastavalt kliendi soovidele projekteerima kogu kavandi algusest lõpuni ise seeläbi suudame kiirelt reageerida ja olla igas etapis ise juures.

Kasutame ainult kvaliteetseid komponente ja osasid

Kõik meie poolt kasutatavad komponendid on kõrgekvaliteedilised ja hoolikalt välja valitud, et tulemus oleks võimalikult kvaliteetne, kauakestev ja ohutu.

Mõned pildid meie
tehtud töödest

Mõned faktid meie kohta

Meil on olemas vajalikud oskused

Kõik meie meeskonnaliikmed on vähemalt 10 aastase kogemusega, oma ala professionaalid ja omavad antud tööde teostamiseks vajalike tunnistusi ja litsentse.

Meil on olemas vajalikud vahendid

Meil on olemas vajalikud töövahendid, et saaksime ehitada ja projekteerida mistahes keerukusastmega elektri- ja automaatikakilpe olenemata tööstusettevõtte spetsiifikast.

Meie poolt tehtud töö on kvaliteetne

Kõik meie poolt kasutatavad komponendid on kõrgekvaliteedilised ja hoolikalt välja valitud, et tulemus oleks võimalikult kvaliteetne, kauakestev ja ohutu.

Meie poolt tehtud töö on korrektne

Peale töö teostamist veendume mõõtmistulemuse, visuaalkontrolli ja dokumentatsiooni alusel, et konkreetne kilp või mistahes muu lahendus vastab nõuetele.

Meie kliendid ja partnerid

Soovid teada hinda?

Kirjuta meile ka juhul, kui sul tekkis lihtsalt mõni küsimus.