ENTRONIK

Tööstusautomaatika lahendused

TEHTUD TÖÖD

2019

  • Kohila Maja SCADA süsteemi rekonstrueerimine ja uuendamine, mille käigus ehitati välja redundant serverite süsteem Citect SCADA baasil .

  • Soome, Rootsi ja Norra konteinerkatlamajade elektri ja automaatika osa projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.

  • Helme katlamaja elektri ja automaatika osa projekteerimine ja ehitamine.

  • Imavere katlamaja elektri ja automaatika osa projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.

  • Laudade staabeldusliini elektri ja automaatika osa projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.

  • Tapa Leina tn katlamaja elektri ja automaatika osa ehitamine.

  • Valga Ferrum katlamaja elektri ja automaatika kilbi koostamine.

  • Vara katlamaja elektri osa projekteerimine.

  • Porkuni reoveepuhasti ja reoveepumpla elektri ja automaatika osa projekteerimine, ehitamine, programmeerimine ja SCADA süsteemi ehitamine.

  • Vändra katlamaja elektri ja automaatika kilbi koostamine.

Entronik OÜ         Riia 142, 50411,     Tartu, Estonia       GSM +372 501 2954             info@entronik.ee                                Designed by Indrek Pomerants