Elektri- ja automaatikalahendused!

01 / Projekteerimine

Meie eesmärk on pakkuda kliendile elektri- ja automaatikatööde täistöövõttu.

Omame piisavat pädevust, aastatega kogunenud kogemustepagasit ja projektijuhtimisvõimekust selleks, et pakkuda kompleksset elektri- ja automaatikatööde paketti:

 • projekteerimine, kooskõlastused
 • tarkvaraarendus
 • seadmete tarnimine
 • elektri- ja automaatikakilpide koostamine
 • installatsiooni-ja paigaldustööd objektil
 • seadistustööd
 • katsetuste, elektripaigaldise mõõdistuste ja auditi korraldamine
 • täitedokumentatsiooni koostamine
 • töösserakendamine
 • personali koolitus
 • hooldus.

Kuna meie ettevõtte profiiliks on põhiliselt inseneritööd, siis installatsiooni- ja paigaldustööde tegemiseks objektil kaasame alltöövõtjad. Meie pikaajalisteks heakskiidetud partneriteks on eelkõige elektritööde ettevõtted KEK Elekter, Paide EG, Avesta Elekter, Klaisent, Kagu Elekter, Eleväli.

Väikeste töömahtude korral teostame installatsioonitööd ise.

Teostame kilbikoosteid vooludele kuni 630A.

Elektri- ja automaatikatööde tegemiseks omab meie ettevõte registreeringut majandustegevuse registris:

Elektritööd. Tegevusala liik:

 •  
 • Elektripaigaldise projekteerimine
 • Elektripaigaldise ehitamine, s.h. paigaldamine
 • Elektripaigaldise remontimine
 • Elektripaigaldise hooldamine ja käitlemine

NB!! see tekst on võetud systemtest.ee veebilehelt!!!!!