Projekteerimine

Projekteerimine

Me projekteerime

  • tööstusautomaatika ja tehnoloogiliste protsesside juhtimissüsteeme
  • SCADA-keskusi
  • madalpingelisi elektripaigaldisi B-klassi pädevuspiirkonna ulatuses
  • automaatika- ja elektrikilpe

Elektriskeemide projekteerimisel kasutame PCshematic tarkvara, paigaldusplaanid joonestame AutoCad-is. PCshematiku tarkvaraga projekteeriud skeeme saab konverteerida ka *.dwg formaati.

Projekteerimisel lähtume tellija tehnilistest tingimustest, elektrialastest kui ka konkreetse objektiga seonduvatest õigusaktidest ja standarditest.

Olles Siemensi volitatud koostööpartner, projekteerime meilt tellitavad automaatikasüsteemid Siemensi programmeeritavate kontrollerite baasil.
Hajutatud süsteemides kasutame Saksa firma Turck I/O jaamu.

Läbi omandatud kogemuse ja partnerfirmade poolt läbiviidud koolituste omame kompetentsi seadmete valikuks mitmete eritingimuste korral:

  • plahvatusohtlik (Ex) piirkond
  • agressiivne keskkond (keemiatööstus)
  • spetsiifilisi nõudmisi esitav tööstusharu (toiduainetööstus, farmaatsiatööstus)
  • turvalahendused (turvareleed, valguskardinad jms )

Omame sertifikaati Siemensi konveierkaalude ja tahkete ainete kulumõõtmise tehnoloogia rakendamiseks. Sertifikaadi väljaandja: Siemensi Peterborough õppekeskus, Kanada.

NB!! see tekst on võetud systemtest.ee veebilehelt!!!!!