Tehtud tööd

 • Kalakasvatusparve elektri ja hooneautomaatika lahenduse projekteerimine ja ehitamine.

 • Pandipakendi pudelite pesuseade automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.

 • UPM Kymmene vineeritehase laiendus, leotusliini pumpla automaatikalahenduse projekteerimine ja ehitamine.

 • Grüne Fee valgustuskilpide elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine ja ehitus.

 • Addinol määrdepresi automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.

 • Maag Piimatööstuse reoveepuhasti elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.

 • Selja reoveepuhastusjaama elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.

 • Eidapere reoveepumplate ja reoveepuhasti elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine, programmeerimine ja SCADA süsteemi ehitamine.

 • Keila reoveepuhasti võreseadme juhimisautomaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.

 • Vana-Vastseliina reoveepuhasti elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.

 • Vatsla veetöötlusjaama elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine ja ehitamine.

 • Jõuga veetöötlusjaama elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine, ehitamine ja programmeerimine.

 • Märjamaa reoveepuhastusjaama elektri ja automaatikalahenduse projekteerimine.